Hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

Vážení klienti,

pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

2. Při vstupu a při odchodu z prostor našeho centra použijte připravené dezinfekci na ruce.

3. Jsme moc rádi, že již můžete použít naše šatní skříňky. Svůj čas strávený zde omezte na nezbytné minimum, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě. Skříňky dezinfikujeme před a po použití připravenou dezinfekcí a po skončení provozu.

4. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech jako je prostor pro přezouvání, recepce pro odbavení permanentek, šatny, toalety, chodba, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách. Pokud ústenku během cvičení chcete používat, můžete.

5. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení. Využijete-li podložku studia, je potřeba ji dezinfikovat před a po použití.

6. Platby za cvičení můžete provádět v hotovosti anebo převodem na účet.

7. Vezměte si s sebou vlastní ručník a/ nebo lehkou deku pro pohodlnou relaxaci.

8. Po každém použití pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Pomůcku očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

9. Svoji venkovní obuv odkládáte dle instrukcí personálu.

10. Při použití toalety počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

11. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

12. Účast na aktivitách/cvičeních centra Magnolie je povolena jen osobám, které jsou zdravotně způsobilé. Účastí na lekci jako klient potvrzujete, že netrpíte žádným infekčním onemocněním, tj. že jste bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové/bakteriální infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a že Vám nebyla nařízena okresním hygienikem ani žádným lékařem karanténní opatření.

Dále také účastí potvrzujete, že jste v posledních dvou týdnech nepřišel/přišla/do styku s osobou, která onemocněla, nebo v souvislosti s pobytem v rizikových zemích mohla onemocnět, přenosnou nemocí nebo jí bylo nařízeno karanténní opatření.

13. Mezi cvičícími jedné skupiny (skupinová lekce, individuální trénink 1:1) není 2 m odstup povinný, snažíme se omezit kapacitu cvičících, abychom zajistili vzdušnost prostoru.

Věříme, že i při přísných hygienických opatřeních si pobyt u nás užijete a budete se cítit příjemně a bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

 

 

Magnolie - rozkvetlý svět pro děti a mámy

Ing. Jana Černotová
Na Půstkách 40
738 01 Frýdek-Místek
telefon: 605 249 705 jana@centrum-magnolie.cz
Vytvořeno službou Webnode